Ceník

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Kopie ze zdravotní dokumentace

5 Kč / stránka

Vstupní, preventivní a výstupní prohlídka v rámci závodní preventivní péče, která není řešena smlouvou se zaměstnavatelem

700 Kč

Prohlídka pro řidičské průkazy – vstupní

600 Kč

Prohlídka pro řidičské průkazy – periodická – senioři

200 Kč

Prohlídka pro zbrojní průkaz

700 Kč

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění + cena vakcíny

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastním formuláři 

500 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu

100 Kč

Hlášení pojistných událostí, bodové hodnocení úrazů

300 – 700 Kč

Celkové vyšetření před operací nehrazenou ze ZP

700 Kč

Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost zaměstnavatele

300 Kč

Administrativní úkon vyžádaný pacientem, nesouvisející s léčebně preventivní péčí 15 min.

300 Kč